Algemene voorwaarden

Beleid inzake cookies

S.A. D’Ieteren N.V. gebruikt cookies om informatie op te slaan met de bedoeling uw navigatie op onze internetsite te vereenvoudigen en te verbeteren.

Wat is een cookie?

Dit is een tekstbestandje verstuurd door de server van de website die u raadpleegt. Dit bestandje blijft gedurende één jaar op de vaste schijf van uw computer of uw mobiel toestel staan.

Dankzij cookies verloopt de interactie met de website doorgaans gemakkelijker en sneller. Cookies bevatten informatie waardoor de website uw browser kan identificeren en uw voorkeuren kan onthouden (de gekozen taal bijvoorbeeld). Dit kan meer bepaald gebruikt worden om de inhoud en de reclames op de website aan te passen, zodat alles meer relevant is voor u.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan enkel de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of op uw mobiel toestel.

Het gebruik van de cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt hier later altijd op terugkomen en deze cookies op elk moment weigeren en/of verwijderen, door de parameters van uw browser te wijzigen.

De verschillende types van gebruikte cookies

Cookies vereist voor navigatie

Dit zijn de cookies die vereist zijn om onze website te bezoeken. Zonder deze cookies zouden bepaalde rubrieken van de site niet correct of zelfs helemaal niet werken.

Ze bieden meer bepaald de mogelijkheid om te navigeren tussen de verschillende rubrieken van onze website, formulieren in te vullen en uw identiteit veilig te controleren alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens.

Functionele cookies

Functionele cookies hebben tot doel de werking van onze website te vergemakkelijken, om het gebruik ervan aangenamer en persoonlijker te maken.

Het gaat om cookies die bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, zoals uw taalkeuze of uw klantensegment, die informatie verzamelen in formulieren voorstatistische doeleinden (aantal unieke bezoekers enz.) of die de mogelijkheid bieden om de manier te analyseren waarop de bezoekers de site gebruiken.

Commerciële cookies

Als u onze website bezoekt, worden sociodemografische gegevens en profielgegevens verzameld om anoniem opgeslagen te worden in een commerciële cookie. Commerciële cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens en worden geplaatst door adverteerders bij de verspreiding van hun advertentie.

Ze bieden de mogelijkheid om te voorkomen dat u herhaaldelijk geconfronteerd wordt met dezelfde reclameadvertenties en om de reclame te personaliseren, maar ook om de efficiëntie van onze verschillende marketing- en reclameacties te meten.

Cookies van derden

Deze cookies worden via onze site geplaatst door derden, bijvoorbeeld Google.

Ze bieden meer bepaald de mogelijkheid om de inhoud en de werking van de site te verbeteren via het gebruik van Google Analytics.

Beheer van cookies

De meeste Internetbrowsers zijn geparametriseerd om automatisch cookies te aanvaarden. U kunt uw voorkeuren wijzigen om cookies te blokkeren of gewaarschuwd te worden als een cookie opgeslagen wordt op uw computer of mobiel toestel.

In de parameters van uw browser kunt u de installatie van cookies weigeren en de al op uw browser of mobiel toestel geïnstalleerde cookies verwijderen. Wij kunnen u echter geen toegang tot alle diensten van onze internetsite garanderen in geval van weigering van de registratie van cookies. Voor meer details over de parametrisering van uw browser raadpleegt u de gebruiksinstructies of de hulpschermen van uw browser.

Als u commerciële cookies wilt weigeren (onder andere Google), kunt u dit doen via de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/

Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden

Onderhavige Internetsite wordt ontwikkeld en beheerd door de S.A. D’Ieteren N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel, Belgïe. BTW: BE 403.448.140 – RPM Brussel.

Gelieve in geval van problemen contact op te nemen met: financial.communication@dieteren.com, +32 2 536 54 39.

Intellectueel eigendomsrecht

De gebruiker erkent formeel dat de voorstelling, de inhoud, de merken en de logo’s en alle informatie en gegevens op de site beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten en eigendom blijven van D’Ieteren en zijn informatieleveranciers en onderworpen zijn aan een nietaansprakelijkheidsclausule.

De voorstelling, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de publicatie, de wijziging en elk gebruik voor commerciële doeleinden van deze Website of een deel ervan en van zijn inhoud, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D’Ieteren. Het is ook verboden de gegevens te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het is evenwel toegelaten Internetpagina’s van D’Ieteren af te drukken voor privégebruik.

Algemeen

Door deze Website te raadplegen en te gebruiken aanvaardt u de bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

Als een van de bepalingen van onderhavige voorwaarden ontoepasbaar blijkt of strijdig blijkt met een dwingende rechtsbepaling, dan kan deze niettoepasbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op deze Website en op alle Internetinitiatieven van D’Ieteren.

D’Ieteren behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat de gebruikers hiervan op de hoogte worden gebracht op deze Website of via e-mail.

Aansprakelijkheid - juistheid van de informatie

D’Ieteren en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in welke vorm ook, uit bug(s) en zelfs uit elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, noch voor schade die de gebruiker lijdt 4 als gevolg van een defect, onderbreking of fout, evolutie, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of van de gekoppelde netwerken of diensten, overbelasting, onachtzaamheid of fout van derden of van de gebruiker, alsook in geval van gebeurtenissen buiten de wil van D’Ieteren.

De gebruiker zal deze Website niet gebruiken op zo een manier dat een dergelijk gebruik schade aan derden of aan het imago van D’Ieteren zou berokkenen, door de invoeging van onjuiste of beledigende informatie.

De gebruiker erkent dat D’Ieteren het recht heeft om de beschikbaarheid van deze Website op elk moment op te schorten om redenen van onderhoud en update.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een verwante dienst een koppeling bevat naar een andere Website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze koppeling is echter louter informatief en D’Ieteren biedt geen enkele garantie, van welke aard ook, met betrekking tot elke andere Website waartoe de gebruiker toegang zou kunnen hebben via deze koppeling. Hun aanwezigheid betekent geenszins dat D’Ieteren zich achter hun inhoud schaart of eender welke aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere Websites. De hiervoor vermelde omstandigheden kunnen in geen geval resulteren in enige financiële vergoeding.

Verwerking van persoonsgebonden gegevens

De persoonsgebonden gegevens met betrekking tot uw identificatie worden verwerkt door de afdeeling financiël communicatie van D’Ieteren N.V. en ook zijn partner Symex Economics. Ze worden gebruikt voor het beheer van zijn klanten met het oog op direct-marketingacties en een volledige en functionele website presenteren.

U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen of te laten corrigeren door het sturen van een gedateerd en ondertekend vraag vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan de financiël afdeling van D’Ieteren N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel, Belgïe.

Automatische opslag van niet-persoonlijke identificatiegegevens

In bepaalde gevallen verzamelt D’Ieteren niet-persoonlijke gegevens, zoals het versietype van de browser of het besturingssysteem gebruikt door een bezoeker 5 of de domeinnaam van de Internetsite via dewelke de bezoeker de Internetsite van D’Ieteren raadpleegt.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wet is van toepassing op onderhavige Website en onderhavige Algemene voorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Schade aan uw wagen?

Contacteer ons en we helpen u meteen verder